Plan kont komentarz Komentarz do planu kont Augustowska

Komentarz do planu kont Augustowska

dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego (z suplementem elektronicznym) Książka wyd. Oddk i M. Augustowskiej zawiera rozwinięty komentarz do poszczególnych kont wraz ze wskazaniem zasad wyceny składników majątkowych, okresu i sposobu inwentaryzacji, formy i zakresu ewidencji szczegółowej. Koment ...

Plan kont komentarz Plan kont z komentarzem Gierusz

Plan kont z komentarzem Gierusz

Najważniejsze zmiany wprowadzone do XVIII wydania Komentarza do planu kont Wprowadzono zmiany wynikające z aktualizacji ustawy o rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem kategorii jednostek mikro oraz możliwości stosowania wielu uproszczeń przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych (między innymi w zakresie wyceny aktywów i pasywów, tworzenia odpisów aktualizacyjnych) oraz spor ...

Plan kont komentarz Zakładowy plan kont z komentarzem Pałka

Zakładowy plan kont z komentarzem Pałka

Książka ZPK z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą autorstwa Mariana Pałki wydawnictwa Ekspert stanowi cenną pomoc każdego księgowego. Publikacja zakładowy plan kont z komentarzem według stanu prawnego na dzień 2.01.2015. Wydanie 25 komentarza zawiera zarówno zmiany dokonane w 2014 r. w ustawie o rachunkowości i w przepisach podatkowych, szczegó ...

Plan kont komentarz Plan kont z komentarzem Handel produkcja usługi

Plan kont z komentarzem Handel produkcja usługi

Najważniejsze zmiany wprowadzone do XVIII wydania Komentarza do planu kont Wprowadzono zmiany wynikające z aktualizacji ustawy o rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem kategorii jednostek mikro oraz możliwości stosowania wielu uproszczeń przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych (m.in. w zakresie wyceny aktywów i pasywów, tworzenia odpisów aktualizacyjnych) oraz sporządzania ...

Plan kont komentarz Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury

Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury

Komentarz do planu kont instytucji kultury dla praktyków uwzględniający nowe zasady obowiązujące od 1 stycznia 2012 roku. Uaktualnione i rozszerzone wydanie zostało istotnie znowelizowane w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 31 sierpnia 2011 rok o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Nr 207, poz.1230). Ponadto zostało poszer ...